Trung tâm Phục vụ SV được thành lập theo Quyết định số 1944/QĐ-ĐHCT, ngày 04/6/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT, thuộc Phòng Công tác SV được giao nhiệm vụ quản lý SV nội trú nói riêng, quản lý và điều hành mọi hoạt động của KTX nói chung. Trước mắt, vận hành các hoạt động tại KTX-B.

           1. Vai trò, vị trí, chức năng của Trung tâm

          Trung tâm PVSV thực hiện mảng công tác quản lý SV nội trú, tham mưu và đề xuất cho Phòng CTSV, cho Ban Giám hiệu về các công tác quản lý SV nội trú, thực hiện các công tác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chỗ ở, sinh hoạt văn hóa cho SV ở KTX, từng bước, xây dựng KTX trở thành khu nội trú an toàn, văn minh, hiện đại và thực hiện theo định hướng “KTX không chỉ là nơi ở mà còn là nơi tự rèn luyện của SV”.

         2. Nhiệm vụ của Trung tâm

             2.1. Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị khu KTX, đề xuất xây dựng thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của SV; Tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý, điều hành, vận hành hệ thống KTX theo đúng quy định của nhà trường.

             2.2. Triển khai các văn bản của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ban ngành liên quan đến mảng công tác thuộc Trung tâm quản lý; Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký và ban hành các văn bản liên quản đến công tác quản lý, điều hành (Nội quy, quy định…).

             2.3. Triển khai và thực hiện các thủ tục về thu nhận và bố trí SV vào ở hàng năm; Tiếp nhận, bố trí, quản lý, thanh toán… đối với học viên sau đại học, SV quốc tế, phụ huynh SV vãng lai (nếu có).

             2.4. Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, tư vấn y tế… không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho SV.

             2.5. Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, (ANTT), vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTT), phòng chống dịch bệnh (PCDB), Phòng chống cháy nổ…. trong khu vực KTX.

             2.6. Chịu trách nhiệm quản lý (hoặc phối hợp quản lý) các hoạt động dịch vụ trong khu vực KTX do nhà trường phân công.

             2.7. Thực hiện chế độ chính sách, xã hội đối với SV về chỗ ở.

             2.8. Đề xuất các chế độ khen thưởng đối với cán bộ và SV có nhiều thành tích và xử lý kỷ luật SV vi phạm nội quy.

             2.9. Thực hiện chế độ lưu trữ, thống kê, báo cáo theo quy định của nhà trường.

Thông báo

Số lượt truy cập

785448
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
610
1721
23453
785448

Cở sở vật chất tại phòng ở KTX

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN (Ký túc xá - Trường ĐHCT)
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại VP khu B: (0292) 3872275 - VP khu A: (0292) 3872178
Email: lvut@ctu.edu.vn