TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Email In PDF.


Đáp ứng nhu cầu chỗ ở nội trú đến mức tối đa cho SV các hệ, bậc đào tạo hiện đang học tại Trường ĐHCT, trong đó ưu tiên:

- SV bậc đại học, hệ chính quy thuộc diện chính sách, xã hội;

- SV bậc đại học, hệ chính quy thuộc diện khó khăn về kinh tế;

- SV bậc đại học, cao đẳng có nhu cầu về chỗ ở;

- SV các hình thức đào tạo khác (Liên thông, bằng 2, SV đào tạo không chính quy học tại Trường…)

- Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh;

- SV quốc tế, Lưu học sinh;

- Học viên các lớp đào tạo ngắn hạn…


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 3 2017 06:11 )  
Trang chủ Trang chủ Đối tượng phục vụ