TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thông báo

Danh sách sinh viên khen thưởng Nội trú, Ngoại trú

Email In PDF.

Xem chi tiết tại đây 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 08:25 )
 
   

Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trực tuyến từ học kỳ II, năm học 2013-2014

Email In PDF.

Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến kể từ học kỳ II, năm học 2013 - 2014. Để tiến hành việc lấy ý kiến phản hồi một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả tốt đề nghị các cá nhân, đơn vị trong trường thực hiện các yêu cầu:

Xem chi tiết

 

Qui định thu phí điện nước và hình thức xử lý

Email In PDF.

Thời gian qua, việc thu nộp phí điện, nước hàng tháng tại KTX-B thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, còn một số phòng ở, sinh viên (SV) còn chậm trễ, hoặc thiếu quan tâm trong việc nộp phí đúng hạn, gây khó khăn trong việc tổng hợp và giao nộp về Trường...

Xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 16 Tháng 4 2014 06:00 )
 
Trang 8 trong tổng số 9 trang
Trang chủ Thông báo