TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Kết quả sắp chỗ ở KTX học kỳ 1 năm học 2017-2018

Email In PDF.

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý của Trường để xem chỗ đã được sắp.

Mọi thắc mắc liên quan vấn đề bố trí chỗ ở Sinh viên có thể gửi email cho thầy Lê Văn Út ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Lưu ý:

  • Đóng phí đúng thời gian (có thể nhờ bạn đóng thay):
    • Khu A ngày 25 - 26/7/2017 Tại Văn phòng TT PVSV KTX A
    • Khu B ngày 27 - 28/7/2017 Tại Văn phòng TT PVSV KTX B
  • Thời gian dồn chỗ sau đóng phí đến ngày 2/8/2017 và gửi phản hồi cho sinh viên vào ngày 3/8/2017.
  • Thời gian đều chỉnh chỗ ở sau khi dồn ngày 5/8/2017 tại văn phòng KTX khu B.


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 9 2017 23:59 )  
Trang chủ Thông báo Kết quả sắp chỗ ở KTX học kỳ 1 năm học 2017-2018