TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thông báo về việc kết thúc thời gian ở KTX HK II năm học 2016-2017 và đăng ký mới HK I năm học 2017-2018

Email In PDF.

Thời gian đăng ký ở KTX học kỳ I, năm 2017 - 2018 từ ngày 23/5/2017 đến 26/5/2017 đăng ký online qua Hệ thống Quản lý...xem chi tiết

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 9 2017 23:59 )  
Trang chủ Thông báo Thông báo về việc kết thúc thời gian ở KTX HK II năm học 2016-2017 và đăng ký mới HK I năm học 2017-2018