TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thông tin chuyển đổi chỗ - dồn phòng

Email In PDF.

Thực hiện theo thông báo số 296/TB-CTSV, Trung tâm đã tiến hành dồn phòng đối với các phòng không đóng phí đủ sức chứa của phòng.

Thông tin chỗ ở mới đã được cập nhật lên Hệ thống.

Sinh viên có nhu cầu chuyển đổi chỗ khác liên hệ tại Trung tâm Phục vụ Sinh viên (Văn phòng KTX khu B)

Thời gian: Từ 8 giờ đến 17 giờ, ngày 03 tháng 12 năm 2016.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 22 Tháng 12 2016 02:37 )  
Trang chủ Thông báo Thông tin chuyển đổi chỗ - dồn phòng