TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Đóng phí ở KTX học kỳ 2, năm học 2016-2017

Email In PDF.

Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Phòng Công tác Sinh viên

Thực hiện theo thông báo số: 296/TB-CTSV về việc đăng ký ở KTX học kỳ 2, năm học 2016-2017.

Sinh viên đang ở KTX không cần đăng ký lại. Đóng phí ở KTX tiếp tục trong học kỳ 2, năm học 2016-2017 theo thời gian như sau:


  • Khu A: ngày 28, 29/11/2016 tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu A;

  • Khu B: ngày 30/11, 01/12/2016 tại Văn phòng TT. PVSV - KTX khu B.

Sinh viên không đủ điều kiện đến nộp phí có thể nhờ nộp thay.

Sau thời gian trên sinh viên không đóng phí xem như không có nhu cầu ở KTX. Trung tâm sẽ xóa tên ra khỏi danh sách ở KTX học kỳ 2, năm học 2016-2017.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 14:28 )  
Trang chủ Thông báo Đóng phí ở KTX học kỳ 2, năm học 2016-2017