TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Về việc kết thúc thời gian ở KTX học kỳ II, năm học 2015 - 2016 và đăng ký ở KTX học kỳ I, năm 2016 - 2017

Email In PDF.

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá (KTX) online qua Hệ thống Quản lý của Trường cho sinh viên, học viên cao học (gọi tắt là SV) 

Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

 - Phí Ký túc xá chưa bao gồm phí wifi và điện nước.

 - Sinh viên phải đóng phí điện nước trước khi đóng phí KTX cho học kỳ mới.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 03 Tháng 5 2016 15:02 )  
Trang chủ Thông báo Về việc kết thúc thời gian ở KTX học kỳ II, năm học 2015 - 2016 và đăng ký ở KTX học kỳ I, năm 2016 - 2017