TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Kết quả đăng ký ở KTX nhóm đăng ký mới (học kỳ 2, năm 2015-2016)

Email In PDF.

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản các nhân (Tài khoản sinh viên) để xem phòng được sắp và đóng phí tại phòng Tài vụ:

- Sáng từ 10 giờ đến 11 giờ

- Chiều từ 16 giờ đến 17 giờ

Thời gian đóng phí đến hết ngày 4/1/2016.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 13:27 )  
Trang chủ Thông báo Kết quả đăng ký ở KTX nhóm đăng ký mới (học kỳ 2, năm 2015-2016)