TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thông báo về việc tiếp nhận và bố trí SV vào ở các dãy C12, B11, B12, B13, B14 KTX khu A

Email In PDF.

Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) sẽ tiếp nhận đăng ký và bố trí chỗ ở các dãy vừa hoàn thành sửa chữa. Phòng CTSV xin thông báo như sau...xem chi tiết

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 06 Tháng 9 2015 08:16 )  
Trang chủ Thông báo Thông báo về việc tiếp nhận và bố trí SV vào ở các dãy C12, B11, B12, B13, B14 KTX khu A