TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thông báo đăng ký ở KTX (đăng ký mới, đăng ký giữ chỗ) học kỳ 2, năm học 2013-2014

Email In PDF.
Lưu ý: Sinh viên đăng ký giữ chỗ Ký túc xá, mẫu kết quả đăng ký không cần xác nhận của Khoa( Viện).

Xem chi tiết thông báo tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 07:30 )  
Trang chủ Thông báo Thông báo đăng ký ở KTX (đăng ký mới, đăng ký giữ chỗ) học kỳ 2, năm học 2013-2014