TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỖ Ở NỘI TRÚ (ONLINE)

Email In PDF.


HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỖ Ở NỘI TRÚ (ONLINE) Đối với sinh viên hệ chính quy các khóa

  • 1. Xem thông báo tiếp nhận sinh viên vào đầu mỗi học kỳ


Thực hiện đăng ký, nhận kết quả xét duyệt

Nộp phí KTX

Học kỳ 1

Từ 01/7 đến 20/7

Từ 20/7 đến 30/7

Học kỳ 2

Từ 01/12 đến 20/12

Từ 20/12 đến 30/12

Sinh viên có nhu cầu ở lại học kỳ hè thì thực hiện thủ tục chung với học kỳ 2.

  • 2. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, đăng ký online.


  • 3. In Phiếu đăng ký ở nội trú (Mẫu 1, thực hiện in mẫu trên hệ thống quản lý).
  • 4. Nhận kết quả xét duyệt (qua email cá nhân).
  • 5. Nộp phí Ký túc xá theo thời gian quy định.
  • 6. Tiếp nhận chỗ ở.

* Lưu ý:

1. Nếu quá thời gian quy định, sinh viên chưa làm các thủ tục cần thiết, kết quả xét duyệt sẽ bị xóa. Nếu sinh viên còn có nhu cầu ở nội trú thì thực hiện lại quy trình như trên.

2. Quy trình trên áp dụng cho sinh viên đang ở nội trú (tiếp tục đăng ký) và sinh viên đăng ký mới.


3. Đối với sinh viên đang ở nội trú phải hoàn thành nghĩa vụ nộp đầy đủ các khoản phí còn nợ cho KTX (tiền điện, nước…) trước khi đăng ký.


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 22:31 )  
Trang chủ BIỂU MẪU Hướng dẫn